Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

V školskom klube KAMARÁT sa konalo pohybové popoludnie plné zábavy a hier.
je názov regionálnej súťaže, ktorú vyhlásila Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch.
Aj menší žiaci sú šikovní a pozor na nich, keď vyrastú . Stanú sa z nich výborní angličtinári.

KLOKANKO 2022

17.6.2022
Súťaž je určená pre všetky deti, ktoré navštevujú základnú aj strednú školu. Tento rok sa z našej školy do súťaže prihlásilo skoro 100 súťažiacich z prvého aj druhého stupňa.
Prvého júna žiaci našej školy oslávili svoj sviatok netradične. Spolu so svojimi miláčikmi.
3. júna na školskom dvore.
Vyhodnotenie.
Žiaci sa mohli sa vcítiť do úlohy malých záchranárov a prakticky si vyskúšať poskytnutie prvej pomoci.
Pokúsili sme sa zabojovať o ďalšie umiestnenie a získali sme krásne 2. miesto.

Zo života včiel

27.5.2022
Prostredníctvom tejto zaujímavej prednášky sa žiaci dozvedeli prečo sú včely také užitočné a prečo ich musíme chrániť
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto školský psychológ s nástupom od 1. 9. 2022.
Žiaci tretích a štvrtých ročníkov aj s pomocou rodičov urobili makety hradov i zámkov a krásne rozprávkové varešky.
Projekty žiakov 2. A
V piatok 3. júna 2022 o 16.00 na školskom dvore.
Prihlasovanie ukončené pre naplnenú kapacitu!