Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Projekty žiakov 2. A
V piatok 3. júna 2022 o 16.00 na školskom dvore.
Prihlasovanie ukončené pre naplnenú kapacitu!
Od 23. 5. sa obnovuje vstup do budovy školy cez hlavný vchod.
Od 23. - 27. 5. 2022.
V stredu 11.5.2022 sa v MO MS v Nových Zámkoch uskutočnilo okresné kolo jubilejného 30. ročníka speváckej súťaže v interpretácii ľudovej piesne Slávik Slovenska.
Výber detí do jazykovej triedy v 1. ročníku v školskom roku 2022/2023 sa uskutoční v spolupráci s CPPPaP Nové Zámky dňa 2. a 3. júna 2022.
Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka našej školy v šk. r. 2022/2023 si môžu rodičia prevziať na sekretariáte školy od 16. 5. do 20. 5. 2022.
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky plánuje zorganizovať pre deti letný denný tábor od 1. do 8. júla 2022 (5 pracovných dni). Cena pobytu je 60 eur.
Riaditeľ školy poskytuje z organizačných dôvodov žiakom 8. a 9. ročníka Základnej školy, Mostná 3, Nové Zámky riaditeľské voľno dňa 18. mája 2022.
Naša škola sa zapojila do projektu Tanečná telesná výchova pod vedením Laciho Strikea a Street Dance Academy.
Naši žiaci sa zúčastnili krajského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Nových Zámkoch.
Žiaci 2.A triedy sa zúčastnili vo štvrtok 28. apríla 2022 exkurzie do Levíc, kde je zriadená v Odštepnom závode Lesná škola.
18. mája 2022

Deň Zeme 2022

26.4.2022
22. apríl patrí Dňu Zeme.