Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

11. - 15. 10. 2021
Pozývame Vás na školskú cyklotúru: ZŠ Mostná - Berek a späť, ktorá sa uskutoční 2. 10. 2021 (sobota) od 9.00.
Pre rodičov stravníkov v ŠJ.
Počasie nám prialo, slniečko sa smialo, a tak sme mali možnosť využiť krásny slnečný septembrový deň.
Príhovor riaditeľa školy.
Od 2. 9. 2021 – bude prebiehať riadne školské vyučovanie. Dochádzka žiakov na vyučovanie je povinná. Pri príprave šk. r. 2021/2022 sa zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.
Organizačné pokyny pre rodičov budúcich prvákov.
2. 9. 2021 od 8.00 na školskom dvore.

OZNAM

23.8.2021
Možnosť dobrovoľného testovania žiakov na začiatku školského roka 2021/2022.

Školský semafor

23.8.2021
Manuál ministerstva školstva, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení v školskom roku 2021/2022.
VÝZVA PRE RODIČOV
Dňa 30. júna sme sa slávnostne rozlúčili so školským rokom 2020/2021.
S našimi deviatakmi v školskom roku 2020/2021 sme sa rozlúčili v utorok 29. júna 2021.
Ocenenie úspešných jednotlivcov a tried.

Letný tábor 2021

29.6.2021
Informácie pre rodičov. Foto album nájdete na facebooku.