Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist
Zápis do 1. ročníka
Robiť projekty v angličtine si vyžaduje nápaditosť zo strany žiakov a odborné vedenie zo strany učiteľa. Iba vtedy sa úspech dostaví.

Všedkovedko

12.2.2019
O titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími tento rok zabojovalo aj 29 žiakov z našej školy.
Predpredaj vstupeniek na sekretariáte školy do 11. 2. 2019!
Lyžiarsky kurz vo Vyšnej Boci v hoteli Barbora
Dňa 21. novembra 2018 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili celoštátneho testovania vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.
Od 21.1 – 25.1. 2019 na našej škole prebiehal projekt Educate Slovakia.

Darujte 2% dane

31.1.2019
Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z Vašej dane!

Živá škola

31.1.2019
V školskom roku 2019/2020 ponúkame zápis detí do 1. ročníka a prestup do 2. ročníka.
Pozvánka pre predškolákov a ich rodičov.
1. a 2. apríla 2019 od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00.