Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Informácie pre rodičov.

ENGLISH STAR

24.6.2024
Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií
Do projektu sa zapojilo 115 žiakov so 7 učiteľmi z 5 krajín.

Salzburg

13.6.2024
Salzburg, vychýrené Mozartovo mesto, sme navštívili presne 5. júna.

Klokanko 2024

10.6.2024
Vyhodnotenie súťaže.
Dňa 29.5.2024 sa na ZŠ Mostná v Nových Zámkoch uskutočnila MEDZINÁRODNÁ ONLINE hodina, ktorá bola súčasťou eTwinningového projektu “The adventure of a water drop” - “Príbeh vodnej kvapky”.
Dňa 24. 5. 2024 žiaci našej školy navštívili 13 krajín sveta.
V piatok 17. mája 2024 naši deviataci spolu s učiteľmi navštívili Energoland v Mochovciach.
Vydávanie rozhodnutí o prijatí do 1. ročníka od 31. 5. do 5. 6. 2024 na sekretariáte školy.
Deň školy a rodiny sa uskutoční v piatok 14. júna 2024 o 16.00 na školskom dvore.
Vyhodnotenie súťaže.
Exkurzia 4. A triedy.
4. júna 2024 v budove ZŠ Mostná - čas si rezervujte cez náš rezervačný systém.
Záväznú prihlášku a poplatok za tábor treba odovzdať do 7. 6. 2024 - žiaci prihlásení cez EduPage.