Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist
Zápis do 1. ročníka
Oznam o zápise a informácie pre rodičov predškolákov.

Darujte 2% z dane

22.1.2018
Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z Vašej dane!
Patrick Alex Bielik z 2. A v januárovom čísle Slniečka.
Návšteva divadelného predstavenia v Nitre.
Na Mikuláša nám niektoré mamy napiekli a tu sú ich recepty.
Našu školu 12.12. potešila vzácna návšteva. Bola ňou pani spisovateľka Ľubica Kepštová.

Najkrajšia trieda

22.12.2017
Na našej škole školský parlament vyhodnotil súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu
Počas jarných prázdnin od 5. - 9. marca 2018. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať p. vychovávateľke v ŠKD.
Žiaci 2.B, 3.A a 3.B triedy sa dňa 6. 12. vybrali do Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre. Múzeum tentoraz ponúkalo pre deti aktuálnu atrakciu – mikulášsky vláčik.

Mikuláš

4.12.2017
V sprievode nežných anjelikov a nezbedných čertov k nám v sobotu 2. decembra prišiel Mikuláš.