Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist
V rámci projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice Vás 23. októbra 2017 pozývame na Deň s Milanom Rastislavom Štefánikom.

ŠARKANIÁDA

16.10.2017
V piatok 13. 10. nás navštívili šarkany
„Nehovor o tom, ako sa má jesť, ale jedz, ako sa patrí.“ (Epiktetos)

Halloween

12.10.2017
Party pre malých aj veľkých - 27. 10. 2017 od 15.30 do 18.00
Zopakovať si informácie o bohatej histórii Nových Zámkov a oboznámiť s nimi aj návštevníkov a turistov bolo hlavným cieľom projektu s názvom „Prechádzka históriou Nových Zámkov“.

Školský poriadok

4.10.2017
Pri stanovení pravidiel správania sa žiakov na pôde školy vychádzame zo všeobecných noriem správania s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia každého žiaka, optimalizovať výchovno - vzdelávací proces a humanizovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi, pedagógmi a rodičmi.
Dňa 28.9. – vo štvrtok sa žiaci deviateho ročníka presvedčili, že naozaj platí stará známa fráza: raz vidieť je lepšie ako sto krát počuť!
Dňa 29.9. sa na našej škole konal Európsky deň jazykov.

Vítanie prvákov

21.9.2017
Dňa 20. 9. sme slávnostne privítali medzi nami prvákov. NOVÉ! Článok v CASTRUM NOVUM.
Od 16. do 23. októbra 2017.