Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist
Srdečne Vás všetkých pozývame 16. júna o 16.00
17. mája sa v 2. A uskutočnila otvorená hodina prvouky.
Dňa 19.5.2017 sa naša škola zapojila do celosvetovej kampane FOODREVOLUTION DAY, ktorú založil svetoznámy šéfkuchár Jamie Oliver.
Atletika – kráľovná športov - je jeden zo základných a najstarších športov. Je nevyhnutným predpokladom pre väčšinu športov.
Vychovávateľ / vychovávateľka ŠKD
Jarné mesiace aj tohto roka boli popretkávané gymnastickými súťažami od okresných kôl až po vrcholovú súťaž – Majstrovstvá Slovenskej republiky, ktorá sa konala 3.- 4. mája v obci Svätý Peter.
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky organizuje pre deti letný denný tábor od 3. do 7. júla 2017 (4 dni).
Vydávanie rozhodnutí o prijatí žiaka do 1. ročníka ZŠ - v piatok 28. 4. 2017.
Od 2. mája - do 10. mája 2017.
Mesiac apríl je venovaný medzinárodným knihám a rozprávkam.