Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Učíme sa doma

21.1.2021
Aj naši prváci sa učia doma. Úspešne zvládli základnú obsluhu počítača a každodenne sa pripájajú na online vyučovanie.
Rady a odporúčania školského psychológa žiakom, učiteľom a rodičom ako zvládnuť aktuálnu situáciu.

Linky pomoci

19.1.2021
Telefonické a e-mailové kontakty na odborníkov z pomáhajúcich profesií, ktorí poskytujú pomoc a pomáhajú zvládnuť mimoriadnu situáciu.

OZNAM

15.1.2021
Prevádzka ŠKD od 18. 1. 2021
Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní
Informácie pre rodičov o plánovanej prevádzke ŠKD na našej škole od 18. 1. 2021
Ministerstvo školstva zverejnilo plán na návrat detí do škôl. Závisí však od aktuálnej situácie.

Jedličková

18.12.2020
Žiaci si užili posledný deň v škole pred prázdninami pri vysvietenom vianočnom stromčeku.
Prieskum v súvislosti s otvorením školy v januári 2021, ak bude otvorenie školy pre žiakov 5. – 9. ročníka podmienené testovaním žiakov a jedného zákonného zástupcu.
Na hodinách prírodovedy v 4. ročníku