Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Vydávanie rozhodnutí o prijatí do 1. ročníka od 31. 5. do 5. 6. 2024 na sekretariáte školy.
Deň školy a rodiny sa uskutoční v piatok 14. júna 2024 o 16.00 na školskom dvore.
Vyhodnotenie súťaže.
Exkurzia 4. A triedy.
4. júna 2024 v budove ZŠ Mostná - čas si rezervujte cez náš rezervačný systém.
Záväznú prihlášku a poplatok za tábor treba odovzdať do 7. 6. 2024 - žiaci prihlásení cez EduPage.
Prvú májovú nedeľu sa naši malí členovia Turistického krúžku vybrali na Sitno.
Výpis zo zápisnice z výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Mostná 3, Nové Zámky
Jarný zber papiera sa uskutočnil 22. - 26. 4. 2024.
V uplynulom mesiaci sa uskutočnili okresné kolá matematických súťaží.
V priestoroch mestského úradu sa konala tradičná súťaž, v ktorej si zmerali sily žiaci všetkých základných škôl a gymnázia.
V stredu 24.4.2024 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2024.
V stredu 24.4.2024 sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili exkurzie do Bratislavy, kde navštívili Prírodovedné múzeum.
Slohové vyučovanie býva pre žiakov štvrtého ročníka obľúbené hlavne pre témy, ktoré sú zaradené do učebných osnov. Jednou zo zaujímavých tém je interview. Ponúka žiakom zahrať sa na novinárov a „vyspovedať“ osobu, ktorá je pre nich niečím zaujímavá. Štvrtáci 4. A triedy oslovili pána riaditeľa, ktorý rád prijal ich pozvanie.