Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist
V mesiaci október oslavujú všetky knižnice po celom svete svoj sviatok.
Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.
Na základe rozhodnutia ministra školstva budú aj v dňoch 6. 11 a 9. 11. 2020 jesenné prázdniny.
Aktualizované - VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI!
Usmernenie k postupu základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020

Jabĺčkový deň

27.10.2020
Tradíciu osláv Jabĺčkového dňa sme v školskom klube detí dodržali aj tento rok.Jabĺčkový deň v školskom klube detí dňa 21.10.2020
Október ako mesiac úcty k starším si pripomíname už takmer tri desaťročia.
Zmeny od 26. 10. 2020
Prvý októbrový týždeň patril pohybovému popoludniu v ŠKD.
Ďakujeme všetkým žiakom a ich rodičom, starým rodičom a všetkým priateľom školy, ktorí sa zapojili do jesenného zberu papiera.