Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Zápis do 1. ročníka 2023/2024
Výber detí do jazykovej triedy v 1. ročníku v školskom roku 2023/2024 sa uskutoční 12. júna 2023.

Beseda v knižnici

24.5.2023
Dňa 10. mája sa žiaci 8. A a 8. B zúčastnili veľmi zaujímavej besedy so slovenským hendikepovaným športovcom Marošom Kudlíkom.
Rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka v šk. r. 2023/2024 sa budú vydávať na sekretariáte školy od 29. 5. do 2. 6. 2023 v čase od 7.30 do 15.30.
V piatok 9. júna 2023 o 16.00 na školskom dvore.
Zber papiera prebiehal od 24. do 28. apríla 2023.

Plavecký výcvik

15.5.2023
Podmienky pre osvojenie si základov plávania sme vytvorili aj prvákom, ktorí absolvovali základný plavecký kurz.
V utorok 2. mája sa na našej škole uskutočnilo školské kolo celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2023.
Od 3. do 7. júla 2023 (4 pracovné dni).
Informácie o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú základnú školu.
V piatok, 14.4.2023, sa v telocvični našej školy uskutočnilo okresné kolo gymnastického štvorboja pre žiačky 2. až 4. ročníka.

Ďakujeme!

20.4.2023
Ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru pri zápise predškolákov do našej školy.
24. - 28. 4. 2023 v čase od 7.00 do 8.00 a od 14.00 do 17.00.
Lesná škola ponúka žiakom utvárať pozitívny vzťah k prírode najmä prostredníctvom zmyslov.
Dňa 31. marca 2023 sa konalo podujatie Podvečer s Andersenom v knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
Dňa 29. 3. 2023 sa v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch konalo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.