Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist
Zápis do 1. ročníka

Klokanko

20.3.2018
Aj tento rok sa naši žiaci prvého stupňa prihlásili do medzinárodnej matematickej súťaže KLOKANKO

Pyžamový deň

20.3.2018
Z postele rovno do školy

Jarný tábor

20.3.2018
Každý deň jarných prázdnin 2018 v tábore školského klubu detí bol pre nás vždy niečím novým
Zápis detí do 1. ročníka našej školy sa uskutoční v stredu 4. apríla a vo štvrtok 5. apríla 2018 v čase od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 v budove školy.
Aj tento rok sa žiaci 1. stupňa zapojili do vedomostnej súťaže Všetkovedko. Do 9. ročníka sa zapojilo až 20 470 detí z celého Slovenska.

Beseda v knižnici

19.3.2018
V rámci mesiaca knihy sa dňa 14. marca žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili besedy v Knižnici A. Bernoláka
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky prijme do pracovného pomeru vychovávateľa / vychovávateľku ŠKD s nástupom od 01. 09. 2018.
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky prijme do pracovného pomeru učiteľa / učiteľku pre primárne vzdelávanie s nástupom od 01. 09. 2018
Výsledky súťaže.
Okresné kolo jubilejného 10. ročníka Dejepisnej olympiády organizovala naša škola.