Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Zápis do 1. ročníka
Darujte 2% z dane
Dňa 6. apríla naši malí turisti navštívili hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu. Najprv sme absolvovali prehliadku hradu Devín, ktorý bol svedkom slávy aj pádu Veľkej Moravy, hrad vypínajúci sa nad sútokom riek Morava a Dunaj.

Finančná zbierka

12.4.2024
Finančná zbierka pre Angeliku, mamičku našich žiačok. Číslo účtu: SK7683300000002002071741

Kúzelná fyzika

8.4.2024
Netradičná - Kúzelná fyzika na Mostnej.
Zápis sa uskutoční 8. a 9. apríla 2024 v čase od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00.

Svetový deň vody

25.3.2024
Naši žiaci si užili Svetový deň vody trochu netradične. Všetky triedy sa zapojili do súťaže o najkrajšie vyzdobené dvere na tému VODA.
Zaujímavú aktivitu si pripravili pani vychovávateľky pre svojich žiakov v ŠKD.
Marec už tradične patrí knihám.
Pozývame Vás na 4. stretnutie 20. 3. 2024.
V školskom roku 2023/2024 sa do súťaže zapojilo 13 392 žiakov z celého Slovenska. Medzi nimi bolo i 10 žiakov našej školy.
Rozprávka O veľkej repe.
Riaditeľ školy poskytuje z organizačných dôvodov dňa 20. marca 2024 žiakom 7. a 8. ročníka riaditeľské voľno.
V mesiaci február 2024 sme absolvovali so žiakmi 3. a 5. ročníka online hodiny s našimi projektovými partnermi eTwinningového projektu z Chorvátska a Talianska.
Pozývame Vás na 3. stretnutie 13. 3. 2024.
V decembri sa konalo aj na našej škole školské kolo Pytagoriády. Táto matematická súťaž je určená žiakom 3. – 8. ročníka, ktorí majú radi logické úlohy a navyše aj rýchlo počítajú.
Na hodinách techniky žiaci 8.B vyrábali stojan na mobilný telefón