Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Tento rok sa uskutočňuje už 69. ročník celoštátnej tejto postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy.
Dňa 17.1.2022 sa konalo okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského v Šuranoch, na ktorom sme sa zúčastnili s dvomi žiakmi našej školy.
Napriek veľkej chorobnosti detí v období chrípkovej epidémie sa nám podarilo zorganizovať školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko.

Rodičovský ples

19.1.2023
Predaj lístkov končí 30. 1. 2023.
Zmeny poplatkov za stravu.
ZMENA výšky príspevku za pobyt žiaka v ŠKD
Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je typická vianočná výzdoba, ktorá dotvára čaro Vianoc. Adventné vence patria bez pochýb k prvým dekoráciám v tomto období.
Recepty na vianočné pečivo
Prerušenie vyučovania od 12. 12. do 16. 12. 2022.

Rodičovský ples

7.12.2022
Predaj vstupeniek od 7. 12. 2022 na sekretariáte školy.
V sobotu 3. decembra potešil a obdaroval všetky deti v ZŠ Mostná Mikuláš.
Naši žiaci sa s nadšením zapojili do aktivity Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.
Zážitky žiakov 2. A v tomto školskom roku.
V tomto roku si pripomíname 260. výročie narodenia kňaza, jazykovedca a kodifikátora slovenského jazyka Antona Bernoláka. Jedna z najvýznamnejších osobností našej histórie pôsobila v Nových Zámkoch.