Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

20. decembra 2021 - 7. januára 2022

Prevádzka ŠJ

30.11.2021
ŠJ bude od 1. decembra v prevádzke.

Prevádzka ŠJ

26.11.2021
ŠJ bude uzavretá do 30. 11. 2021. O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

Finančná zbierka

22.11.2021
Prosíme o pomoc pre nášho bývalého žiaka, ktorý náhle prišiel o svoju rodinu.
ŠJ bude uzavretá z dôvodu karantény minimálne do 26. 11. 2021. O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

Oznam pre rodičov

16.11.2021
ŠJ bude uzavretá z dôvodu karantény od 18. 11. do 23. 11. 2021.
V piatok 5. novembra zorganizoval Atletický club Nové Zámky Detský novozámocký olympijský kros pre 1. stupeň základných škôl. Naši žiaci získali cenné prvé miesta.
Dňa 15.10.2021 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry online formou
Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.
Zber papiera sa uskutočnil 11. - 15. októbra 2021.

Halloween v ŠKD

1.11.2021
Halloween sme si užívali aj v družine.

Halloween

27.10.2021
Posledný deň pred jesennými prázdninami si žiaci užili party Halloween v triedach.

Apple day

26.10.2021
Keďže Medzinárodný deň jabĺk tradične pripadá na 21.októbra od roku 1990, počkali sme si na oslavu jabĺk a ovocných sadov v 1.-4.ročníkoch na Týždeň zdravej výživy.
“Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše.”

Návšteva múzea

18.10.2021
Dňa 13. 10. navštívili žiaci 2. A Múzeum Jána Thaina.